Rozvrhy aktuální

Školné - informace

Stravování - informace

Školní družina - informace

Domácí škola - informace

Školní řád

Umístění absolventů naší školy

Podmínky přijetí

Profil školy

Moderní vzdělání postavené na křesťanských hodnotách, individuální přístup, progresivní i tradiční výukové metody, rozvoj celého člověka, bezpečné prostředí, spolupráce rodiny a školy, komunitní škola, silný učitelský sbor, moderní vybavení, zahraniční spolupráce, domácí škola, odkaz J. A. Komenského...

Kdo učí Vaše děti?

Akce školy

Můžete pomoci

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Budovy ZŠ

Budova 2. stupen

Hlavní budova, ředitelství, 4. - 9. třída, tělocvična, knihovna, odborné učebny

Budova 1. stupen

Vedlejší budova, 1. - 3. třída, školní družina, školní jídelna

Prohlédněte si naši školu

Go to top