Mateřská škola nabízí silné partnerství všem rodičům (věřícím i nevěřícím), kteří svým dětem chtějí poskytnout moderní vzdělání postavené na křesťanských hodnotách (více viz Profil školy) a ve výchově o tyto hodnoty sami usilují.

Zápis do MŠ na rok 2021/2022 probíhá v souvislosti s aktuálními protiepidemickými opatřeními pouze distanční formou.

Pro příjem žádostí o přijetí je stanoveno období: 2. 5. 2021–16. 5. 2021

Žádost o přijetí spolu s ostatními dokumenty (viz níže) je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy: a2e4vta
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3. poštou: Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského, Růžodolská 118/26, Liberec XI, 460 01
4. osobní podání (po předchozí tel. domluvě)

V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné postupovat tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud bude podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Po obdržení dokumentů Vás budeme kontaktovat a poskytneme Vám veškeré další informace.

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně zápisu již nyní, rádi Vám jej zodpovíme:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 485 103 806 (v době uzavření školky: 776 244 775). Po telefonické či e-mailové domluvě Vám také rádi umožníme krátkou individuální prohlídku školky.

Interiér naší MŠ si můžete prohlédnout zde.

 

Protože současná situace neumožňuje osobní návštěvu, připravili jsme pro vás krátké video o tom, jak to u nás ve školce vypadá. Níže také zodpovídáme často kladené otázky.

 

Video Jak vypadá den ve školce:

 

Často kladené otázky:

1. Nejsme věřící a nechodíme do žádné církve. Školka se nám ale líbí, s jejími hodnotami souhlasíme a o spolupráci stojíme. Můžeme přihlásit naše dítě naše dítě k zápisu? Jaká je šance na přijetí?

Ano, můžete. Zřizovatelem Křesťanské základní a mateřské školy J. A. Komenského je sice církev Jednota bratrská, ale škola i školka jsou otevřeny jak pro děti z křesťanských rodin, tak pro děti z rodin, které v Boha nevěří. Důležitá pro kvalitní spolupráci je vzájemná shoda v oblasti hodnot a přístupu.

Kritéria pro přijetí dítěte naleznete níže. Pokud o naši školu máte zájem, žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podejte i přesto, že můžete z kritérií pro přijetí nabýt dojmu, že je vaše dítě nenaplňuje.

2. Naše rodina nepochází z Růžodolu I, máme šanci na přijetí našeho dítěte? Jak máme postupovat?

Naše školka není spádovou školkou, nemáme tedy povinnost přijímat děti ze spádové oblasti. Kritéria pro přijetí naleznete níže. Pokud o naši školku máte zájem, žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podejte i přesto, že můžete z kritérií pro přijetí nabýt dojmu, že je vaše dítě nenaplňuje.

Přihlásíte své dítě k zápisu v uvedeném termínu (naleznete jej na plakátu či webových stránkách školy). Pokud si nejste jistí, že budete přijati do naší MŠ a nutně potřebujete školku, doporučujeme vám podat pro jistotu přihlášku i do vaší spádové školky. Přijaté děti, které budou v následujícím školním roce plnit povinné předškolní vzdělávání, nahlásí naše školka na oddělení školství Magistrátu Liberec. Pokud vaše dítě bylo přijato do naší MŠ a registrovali jste dítě také do jiné MŠ, oznamte tuto skutečnost ředitelce dané MŠ.

3. Jakým způsobem jsou ve vaší školce děti vedeny k náboženství, k víře?

Děti jsou seznamovány s křesťanskými hodnotami, které ilustrujeme na nejvýznamnějších příbězích Bible. Jednou týdně dětem jednoduchým a srozumitelným způsobem z Bible čteme nebo si s nimi vyprávíme podle obrázků. Chceme vést děti také k vděčnosti, proto společně říkáme děkovací básničku před jídlem. Den ve školce zahajujeme ranním kroužkem, ve kterém si povídáme, zpíváme apod. a také se děti, pokud chtějí, mohou pomodlit. Děti tak přirozeně načítají základní hodnoty, na nichž vyrostla naše společnost. 

4. Přijímáte do MŠ děti mladší tří let?

Preferujeme, aby děti, které do školky nastoupí, byly tříleté a starší. Máme za to, že děti mladší tří let nejsou na pobyt v mateřské škole fyzicky ani psychicky zralé. Bližší informace o našem pohledu na tuto otázku naleznete v této brožuře.

5. Pořádáte s dětmi mimoškolní akce, případně školku v přírodě?

Při všem, co v mateřské škole plánujeme, máme především na zřeteli potřeby dětí. Věříme, že děti, obzvláště ty nejmladší, potřebují řád a rituály, které jim dodávají pocit jistoty a bezpečí. Proto si z nepřeberné nabídky různých akcí pro školkové děti pečlivě vybíráme pouze ty, které pokládáme za vhodné, a pouze v minimálním množství. Těžištěm pro naši práci s dětmi je klidný, bezpečný a pohodový pobyt ve školce s nabídkou aktivit, které připravují učitelky.

S ohledem na věk dětí navštěvujeme vhodná divadelní představení. Předškoláci v průběhu celého školního roku jezdí na plavání. Před Vánoci se těšíme na společné akce s rodiči – např. vánoční zpívání, na jaře pořádáme Zahradní slavnost s rozloučením s budoucími školáky.

Školku v přírodě nepořádáme.

6. Mohou děti navštěvovat nějaké kroužky?

Naše školka spolupracuje se SVČ Narnie, které dle možností pro předškolní děti otevírá taneční klub Jojík a sportovní klub pro tatínky s dětmi Tatacvik.

7. Musíme platit školné, i když je dítě předškolák (povinné předškolní vzdělávání)?

Ano, v naší školce je stanoveno školné na 700,- Kč měsíčně. O letních prázdninách se školné neplatí.

 

Informace o školném a stravném:

Školné a stravné 2021/2022

Dokumenty k zápisu (lze vyplnit elektronicky):

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Dotazník k přijetí dítěte do MŠ

Přihláška ke stravování v MŠ

Další dokumenty (nutné přiložit):

Kopie rodného listu dítěte

Doklad o řádném očkování dítěte
(od praktického dětského lékaře)

Kritéria pro přijetí:

Kritéria pro přijetí do MŠ

Těšíme se na Vás a Vaše děti!

Kdy je dítě zralé pro vstup do MŠ?

Rekonstrukce zahrady MŠ - 2020

Prohlédněte si naše akce a školu

Go to top