Na naší škole probíhají různé matematické soutěže:

1) MATEMATICKÝ KLOKAN

Školního kola soutěže se účastní celé třídy od 2. do 9. ročníku ve čtyřech kategoriích. Výsledky těch nejlepších posíláme krajským garantům, kteří sestavují pořadí na úrovni kraje, dále na celostátní úrovni.

Výsledky školního kola:

V kategorii Cvrček (2.+3. ročník): 1. místo Theodor Křivka (plný počet, 90 bodů); 2. místo Lucie Hozáková (85); 3. místo Sofie Mildorf (77)

V kategorii Klokánek (4.+5.): 1. místo Jakub Čejka (plný počet, 120 bodů); 2. místo Matyáš Kelbasa (83); 3. místo Roman Šťastný (78)

V kategorii Benjamín (6.+7.): 1. místo Michaela Pacholková (113 ze 120 bodů); 2. místo Jan Richtr (87); 3.-4. místo Anna Borisjuková a Adéla Michelová (80)

V kategorii Kadet (8.+9.): 1.-2. místo David Brejcha a Kryštof Pospíšil (86 ze 120 bodů); 3. místo Matouš Just (82)

V kraji se ve své kategorii umístili:

1. místo Theodor Křivka a 3.-7. místo Lucie Hozáková (kategorie Cvrček)

1.-3. místo Jakub Čejka (Klokánek)

9. místo Michaela Pacholková (Benjamín)

Gratulujeme k výborným výsledkům!

2) MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Ve školním kole řeší žáci úlohy v podstatě doma. Teprve v okresním kole záleží na pořadí a počtu bodů. Letos se školního kola zúčastnili 2 žáci a oba byli úspěšnými řešiteli, postoupili do kola okresního.

V okresním kole získali velmi dobré skóre:

V kategorii Z6 (6. ročník) 2.-4. místo Anika Justová (14 bodů z 18).

V kategorii Z7 (7. ročník) 7.-10. místo Jan Wiener (9 z 18).

Oba soutěžící byli také úspěšnými řešiteli okresního kola, oběma gratulujeme za nasazení i úspěch.

Go to top