1. Moderní vzdělávání s křesťanskými hodnotami

Škola nabízí partnerství věřícím i nevěřícím rodičům, kteří svým dětem chtějí poskytnout moderní vzdělání na základě křesťanských hodnot, jako je poctivost, vytrvalost, odvaha či vděčnost.

2. Kluby, přátelé, rodina

Škola je postavena na silné spolupráci se střediskem volného času Narnie, rodinným centrem Knoflík a zřizovatelem školy, Jednotou bratrskou. Toto propojení nabízí přátelům školy a širší komunitě řadu vzdělávacích i společenských projektů, jako jsou adventní slavnosti, volnočasové kluby, odborné přednášky, brigády školy a jiné.

3. Bezpečné a moderní prostředí

Škola se těší bezpečnému prostředí, modernímu vybavení a kvalitním výukovým pomůckám. Každá třída s počtem 20 míst je vybavena interaktivním projektorem a mini knihovnou.

4. Inovativní i tradiční výuka

Při výuce používáme ověřené i inovativní prvky výuky. Zvláštní péči věnujeme čtenářské dovednosti, porozumění souvislostem, motivaci žáků a „obyčejné“ poctivé práci. Po vzoru Komenského zaměřujeme výuku na trojici: hlava – ruce – srdce.

5. Sehraný učitelský tým

Jako tým kvalifikovaných učitelů se společnou vizí cíleně pomáháme žákům rozvíjet jejich obdarování a připravujeme je na jejich vlastní cestu. Především chceme být pro naše žáky vzorem, který mohou na této cestě následovat. Na škole učila již řada našich bývalých žáků.

6. Mateřská škola

Předškolní vzdělávání poskytuje našim dětem prostor na hru a zároveň pro systematické rozvíjení dovedností a návyků důležitých pro vstup do 1. třídy. Mateřská škola úzce spolupracuje s 1. stupněm základní školy, školskými poradenskými zařízeními a místní komunitou.

7. Zahraniční spolupráce

Škola je od roku 1998 aktivním členem Association of Christian Schools International (ACSI), předního poskytovatele odborných služeb křesťanským školám na světě. Na základě spolupráce s ACSI a s celosvětovou Jednotou bratrskou přijíždějí do naší školy každoročně návštěvy z celého světa.

8. Domácí škola

Jsme jednou ze tří škol, které v naší zemi stály na počátku dnes již běžného Individuálního vzdělávání (domácí školy). Na základě mnohaletých zkušeností nabízíme kvalitní zázemí pro ty rodiče, kteří své děti chtějí z různých důvodů vzdělávat své děti doma.

9. Odkaz Komenského

Navazujeme na tradice bratrského školství, které po staletí kvetlo v naší zemi a bylo shrnuto v obsáhlém díle biskupa Jednoty bratrské J. A. Komenského. Základy, na nichž tento muž s pokorou a vizí postavil své dílo, zůstávají inspirativní, jelikož nepodléhají trendům žádné doby.

Seznam přijatých žáků do 1. třídy ZŠ - 2024/2025

Kdy je dítě zralé pro vstup do MŠ?

O škole

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Můžete pomoci

Členství v asociacích

ACSI
ACSI

Prohlédněte si naše akce a školu

Go to top