Organizace dne v mateřské škole
Provozní doba MŠ:  6:45 - 16:30

Režim je přizpůsobován aktuálním potřebám dětí.

Od 6:45

ranní hry

6:45 –7:30 společné hry v přízemí

od 7:30 hry v jednotlivých třídách

Od 8:20

ranní kruh

ranní cvičení

hygiena

svačina

Od 9:00

tvořivé dopolední činnosti

pobyt venku

hygiena

Od 11:30

oběd – Sluníčka

Od 11:50

oběd - Světlušky

Od 12:15

klidový režim - Sluníčka

hygiena

Od 12:30

klidový režim – Světlušky

hygiena

Od 14:30

svačina

Od 14:45

odpolední hry

Výňatek ze ŠKOLNÍHO ŘÁDU MATEŘSKÉ ŠKOLY a další provozní informace:

 • Provoz mateřské školy je od 6:45 do 16:30.
 • Děti přivádějte do 8:15 (výjimku lze domluvit předem s učitelkami v MŠ).
 • Dítě ráno předávejte přímo učitelce, rodiče jsou vítáni ve třídě.
 • Dítě vyzvedává pouze zákonný zástupce nebo osoba uvedená ve formuláři "Zplnomocnění jiné osoby"
 • Během roku  organizujeme  pro děti různé akce (divadla apod.), z tohoto důvodu žádáme rodiče o zaplacení příspěvku do třídního fondu 800,- Kč.
 • Stravu odhlašujte a přihlašujte den předem telefonicky (tel.: 485 103 806) nebo písemně v šatně MŠ, vždy však do 12:30 předchozího dne .
 • Není-li dítě omluveno během prvního dne nepřítomnosti do 12:30, je mu strava od následujícího dne automaticky odhlášena na dobu neurčitou (do přihlášení stravy telefonicky 485 103 806 nebo přímo v budově MŠ). Pokud dítě nebude mít přihlášenou stravu, není možné jej přijmout.
 • První den nemoci si rodiče mohou vyzvednout oběd, vydá se do přineseného jídlonosiče v čase od 11:30 do 12:30.
 • Děti, které odcházejí po obědě, si vyzvedávejte takto:
  • Sluníčka ve 12:15
  • Světlušky od 12:15 do 12:30

Kdy je dítě zralé pro vstup do MŠ?

Kdo se stará o Vaše děti?

Budova MŠ

Budova MŠ

Go to top