Organizace dne v mateřské škole
(7–16,30 hodin)

Režim může být přizpůsoben aktuálním potřebám dětí.

Od 7:00

ranní hry

7–7:30 společné v přízemí

od 7:30 v jednotlivých třídách

Od 8:20

ranní kruh

ranní cvičení

hygiena

svačina

Od 9:15

dopolední činnost

pobyt venku

hygiena

Od 11:30

oběd – Sluníčka

Od 11:50

oběd - Světlušky

klidový režim

hygiena

Od 14:30

svačina – Sluníčka

Od 14:30

svačina - Světlušky

odpolední hry

- Usilujeme o to, aby všechny činnosti byly dětem blízké, vzájemně provázané, aby se do nich radostně zapojovaly.


Výňatek ze ŠKOLNÍHO ŘÁDU MATEŘSKÉ ŠKOLY

  • Provoz mateřské školy je od 7.00 do 16.30 hodin.
  • Děti přivádějte do 8.15 hodin (výjimku lze domluvit předem s učitelkami v MŠ).
  • Dítě ráno předávejte přímo učitelce.
  • Dítě vyzvedává pouze zákonný zástupce nebo osoba uvedená ve formuláři "Zplnomocnění jiné osoby"
  • Během roku se účastníme různých představení a organizujeme exkurze či jiné akce pro děti, z tohoto důvodu žádáme rodiče o zaplacení příspěvku do třídního fondu 800,- (Sluníčka), 1.000,- (Světlušky).
  • Odhlašujte a přihlašujte dítě den předem telefonicky (tel.: 485 103 806) nebo písemně v MŠ, vždy však do 12,30 hodin.
  • Není-li dítě omluveno během prvního dne nepřítomnosti do 12,30 hodin, je mu strava od následujícího dne automaticky odhlášena na dobu neurčitou (do přihlášení stravy telefonicky 485 103 806 nebo přímo v budově MŠ). Pokud dítě nebude přihlášeno, není možné je přijmout.
  • Po nemoci přineste potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a smí do kolektivu.
  • Obědy se pak vydají do přinesených jídlonosičů v čase od 11:30 do 12:30 hodin.
  • Děti, které nespí, si vyzvedávejte do 12:15 hodin (Sluníčka), do 12:30 hodin (Světlušky).

Kdo se stará o Vaše děti?

Budova MŠ

Budova MŠ

Go to top