PLAVÁNÍ (od 5 let)

  • předplavecký výcvik v bazénu na Tržním náměstí v Liberci
  • probíhá 1x týdně
  • určeno pro děti od 5 let ze třídy Světlušek

KERAMIKA

  • zařazujeme dle možností MŠ

MAXÍK

  • stimulační program (autorek Bubeníčkové a Janhubové) pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky,
  • probíhá v rámci dopolední činnosti v MŠ

 

Zařazujeme také další nepravidelné aktivity.

Spolupracujeme se SVČ Narnie, nabídka volnočasových klubů je zveřejněna vždy v září na nástěnce v šatně MŠ.

Kdo se stará o Vaše děti?

Budova MŠ

Budova MŠ

Go to top