MAXÍK

  • stimulační program (autorek Bubeníčkové a Janhubové) pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky,
  • probíhá v rámci dopolední činnosti v MŠ

KERAMIKA

  • zařazujeme dle možností MŠ

ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁKY (od 5 let)

  • zařazujeme dle možností MŠ
  • hravou formou se děti seznamují se základy anglického jazyka
  • probíhá 1x týdně

PLAVÁNÍ (od 5 let)

  • předplavecký výcvik v bazénu na Tržním náměstí v Liberci
  • probíhá 1x týdně
  • určeno pro děti od 5 let ze třídy Světlušek

Zařazujeme také další nepravidelné aktivity.

Spolupracujeme také s SVČ Narnie, nabídku klubů připravujeme.

Kdo se stará o Vaše děti?

Budova MŠ

Budova MŠ

Go to top