V letošním roce žáci 9. ročníku jako vždy zakončili své vzdělávání na základní škole také prezentací své absolventské práce. Tentokrát jsme si je poslechli 5. a 6. června. Každý deváťák během posledního ročníku sestavuje za pomoci konzultanta z řad učitelů práci na vybrané téma. Výsledky a cíle své práce následně žáci prezentují před svými spolužáky, žáky z jiných tříd a komisí z řad učitelů. I letos si většina žáků vedla velmi dobře. Všem úspěšným gratulujeme.

Go to top