Rozvrhy aktuální

Školné - informace

Stravování - informace

Školní družina - informace

Domácí škola - informace

Školní řád

Umístění absolventů naší školy

Podmínky přijetí

Školní vzdělávací program

Výroční zpráva 2022/2023

Výroční zpráva 2021/2022

Výroční zpráva 2020/2021

Výroční zpráva 2019/2020

Výroční zpráva 2018/2019

Výroční zpráva 2017/2018

Profil školy

Moderní vzdělání postavené na křesťanských hodnotách, individuální přístup, progresivní i tradiční výukové metody, rozvoj celého člověka, bezpečné prostředí, spolupráce rodiny a školy, komunitní škola, silný učitelský sbor, moderní vybavení, zahraniční spolupráce, domácí škola, odkaz J. A. Komenského...

Online brožura o škole

Budovy ZŠ

Budova 2. stupen

Hlavní budova, ředitelství, 4. - 9. třída, tělocvična, knihovna, odborné učebny

Budova 1. stupen

Vedlejší budova, 1. - 3. třída, školní družina, školní jídelna

Prohlédněte si naše akce a školu

Go to top