Škola nabízí silné partnerství všem rodičům (věřícím i nevěřícím), kteří svým dětem chtějí poskytnout moderní vzdělání postavené na křesťanských hodnotách (více viz Profil školy) a ve výchově o tyto hodnoty sami usilují.

Den otevřených dveří proběhne dne 27. 3. 2024 od 15:00 do 17:00. Přijďte nás navštívit, prohlédnout si školu a seznámit se! Dětem s sebou vezměte přezůvky, děkujeme. Těšíme se na Vás!

Zápis do ZŠ na rok 2024/2025 proběhne prezenčně v pátek 12. 4. 2024 od 14:30 do 16:30 hodin.

K zápisu je nutné se z organizačních důvodů registrovat: ZDE naleznete tabulku, ve které uvidíte aktuální obsazenost našich učitelek v den zápisu. Zvolte si jeden konkrétní čas, který Vám vyhovuje, a napište nám jej na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Obratem Vám přijde potvrzení Vámi zvoleného času a bude Vám přiděleno číslo, pod kterým budou následně po zápisu zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Všechny povinné podklady (žádost + rodný list dítěte) je nutné dodat od 2. dubna do 12. dubna (včetně doby zápisu).

Zápis bude probíhat na budově 1. stupně (Zahradní 100, Liberec XI - Růžodol I). K zápisu přineste rodný list dítěte (případně kopii), přezůvky pro dítě, průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte, vyplněné následující dokumenty (urychlíte tím celý proces na místě):

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Dotazník k přijetí žáka do 1. ročníku základní školy a pokud dítě prošlo vyšetřením ve školském poradenském zařízení (PPP, SPC, apod.), budeme rádi, když nejpozději k zápisu přinesete kopii Doporučení.

V případě, že budete žádat o odklad, je nutné žádost opatřit příslušnými přílohami: doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Přílohy je možné doložit později. Také není nutná osobní přítomnost dítěte při zápisu.Pokud budete žádat o zařazení dítěte do individuálního vzdělávání, kontaktujte nás na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Často kladené otázky:

1. Naše rodina v Boha nevěří a nechodí do žádné církve. Škola se nám ale líbí, s jejími hodnotami souhlasíme a o spolupráci stojíme. Můžeme naše dítě k zápisu přivést?

Ano, můžete. Zřizovatelem Křesťanské základní a mateřské školy J. A. Komenského je sice církev Jednota bratrská, ale škola je otevřena jak pro děti z křesťanských rodin, tak pro děti z rodin, které v Boha nevěří. Důležitá pro kvalitní spolupráci je vzájemná shoda v oblasti hodnot a přístupu.

2. Naše rodina nepochází z Růžodolu I, máme šanci na přijetí našeho dítěte?

Naše škola není spádovou školou, nemáme tedy povinnost přijímat děti ze spádové oblasti. Kritéria pro přijetí naleznete níže. Pokud o naši školu máte zájem, žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podejte i přesto, že můžete z kritérií pro přijetí nabýt dojmu, že je vaše dítě nenaplňuje.

3. Musíme registrovat naše dítě přes portál Zápis do ZŠ, když chceme dítě přihlásit na vaší školu?

Ano, musíte.

Postup je následovný:
- registrace dítěte na zmíněném portálu (na základě registrace vám bude vygenerována přihláška na spádovou školu; přihlášku je také možné si vyžádat přímo ve spádové škole)
- přihlášku vyplníte a na spádovou školu odešlete spolu s informací, že se budete ucházet o zapsání dítěte na naší škole
- v případě přijetí dítěte do naší školy informujete spádovou školu o přijetí tak, aby spádová škola s vaším dítětem dále nepočítala (povinnost informovat spádovou školu má i naše škola) v případě nepřijetí dítěte do naší školy se obrátíte na spádovou školu, ke které jste se zaregistrovali; spádová škola má zákonnou povinnost vaše dítě přijmout
- registraci ve zmíněném portálu má v gesci oddělení školství Magistrátu Liberec, konkrétně paní Markéta Tománková, Dis., na kterou se můžete v případě potřeby obrátit (pozn.: tento postup platí pouze pro obyvatele Liberce; ostatní prosíme, aby kontaktovali školský odbor svého městského úřadu)

4. Je součástí výuky i náboženství?

Součástí rozvrhu každé třídy je i předmět Křesťanská výchova (ve vyšších ročnících Křesťanská etika), v jehož rámci seznamujeme žáky s významnými příběhy Bible a její základní zvěstí. Vedle toho se v každodenním chodu školy orientujeme dle křesťanských hodnot, kde nám jde zejména o to, aby biblické poselství bylo pro žáky srozumitelné a hlavně prakticky uchopitelné v reálném životě dnešní společnosti.

Video k zápisu - Jak vypadá běžný školní den?

 

Informace o školném a stravném: Školné a stravné   

 

Kritéria pro přijetí: Do 1. třídy ZŠ přijímáme k prezenční výuce 20 dětí. Kritéria pro přijetí

Povinné přílohy žádosti:

Žádost o přijetí dítěte do ZŠ

Dotazník k přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ

Rodný list dítěte

Průkaz totožnosti zákonného zástupce     

Dokumenty k žádosti o odklad:

Žádost o přijetí dítěte do ZŠ

Dotazník k přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ

Žádost o odklad

Doporučení školského poradenského zařízení

Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa     

Seznam přijatých žáků do 1. třídy ZŠ - 2024/2025

V přípravě na vstup do školy Vám může pomoci tato příručka

Kdy je dítě zralé pro vstup do MŠ?

O škole

Prohlédněte si naše akce a školu

Go to top