Škola nabízí silné partnerství všem rodičům (věřícím i nevěřícím), kteří svým dětem chtějí poskytnout moderní vzdělání postavené na křesťanských hodnotách (více viz Profil školy) a ve výchově o tyto hodnoty sami usilují.

Zápis do ZŠ na rok 2021/2022 probíhá v souvislosti s aktuálními protiepidemickými opatřeními pouze distanční formou.

Pro příjem žádostí o přijetí je stanoveno období: 19. 4. 2021 - 30. 4. 2021

Žádost o přijetí spolu s ostatními dokumenty (viz níže) mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy: a2e4vta
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu): Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského, Růžodolská 118/26, Liberec XI, 460 01
4. osobním podáním ve škole (po předchozí tel. domluvě)

V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné postupovat tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Z tohoto důvodu prosíme o domluvení času individuální návštěvy.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil jedním z výše uvedených způsobů.

Po obdržení dokumentů Vás budeme kontaktovat a poskytneme Vám veškeré další informace.

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně zápisu již nyní, rádi Vám jej zodpovíme:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 485 103 130.

V případě, že budete žádat o odklad, je nutné žádost opatřit příslušnými přílohami: doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Přílohy je možné doložit později.

     

Protože současná situace neumožňuje osobní návštěvu ve škole, ani konání tradičního Dne otevřených dveří, připravili jsme pro vás krátké video o tom, jak to u nás ve škole vypadá. Níže také zodpovídáme často kladené otázky.

 

Video - Jak vypadá běžný školní den?

  

Často kladené otázky:

1. Naše rodina v Boha nevěří a nechodí do žádné církve. Škola se nám ale líbí, s jejími hodnotami souhlasíme a o spolupráci stojíme. Můžeme naše dítě k zápisu přivést?

Ano, můžete. Zřizovatelem Křesťanské základní a mateřské školy J. A. Komenského je sice církev Jednota bratrská, ale škola je otevřena jak pro děti z křesťanských rodin, tak pro děti z rodin, které v Boha nevěří. Důležitá pro kvalitní spolupráci je vzájemná shoda v oblasti hodnot a přístupu.

2. Naše rodina nepochází z Růžodolu I, máme šanci na přijetí našeho dítěte?

Naše škola není spádovou školou, nemáme tedy povinnost přijímat děti ze spádové oblasti. Kritéria pro přijetí naleznete níže. Pokud o naši školu máte zájem, žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podejte i přesto, že můžete z kritérií pro přijetí nabýt dojmu, že je vaše dítě nenaplňuje.

3. Musíme registrovat naše dítě přes portál Zápis do ZŠ, když chceme dítě přihlásit na vaší školu?

Ano, musíte. Postup je následovný:

  • registrace dítěte na zmíněném portálu (na základě registrace vám bude vygenerována přihláška na spádovou školu; přihlášku je také možné si vyžádat přímo ve spádové škole)
  • přihlášku vyplníte a na spádovou školu odešlete spolu s informací, že se budete ucházet o zapsání dítěte na naší škole
  • v případě přijetí dítěte do naší školy informujete spádovou školu o přijetí tak, aby spádová škola s vaším dítětem dále nepočítala (povinnost informovat spádovou školu má i naše škola)
  • v případě nepřijetí dítěte do naší školy se obrátíte na spádovou školu, ke které jste se zaregistrovali; spádová škola má zákonnou povinnost vaše dítě přijmout
  • registraci ve zmíněném portálu má v gesci oddělení školství Magistrátu Liberec, konkrétně paní Markéta Tománková, Dis., na kterou se můžete v případě potřeby obrátit

(pozn.: tento postup platí pouze pro obyvatele Liberce; ostatní prosíme, aby kontaktovali školský odbor svého městského úřadu)

4. Je součástí výuky i náboženství?

Součástí rozvrhu každé třídy je i předmět Křesťanská výchova (ve vyšších ročnících Křesťanská etika), v jehož rámci seznamujeme žáky s významnými příběhy Bible a její základní zvěstí. Vedle toho se v každodenním chodu školy orientujeme dle křesťanských hodnot, kde nám jde zejména o to, aby biblické poselství bylo pro žáky srozumitelné a hlavně prakticky uchopitelné v reálném životě dnešní společnosti.

 

Informace o školném a stravném:

Školné a stravné 2021/2022

  

Kritéria pro přijetí:

Do 1. třídy ZŠ přijímáme k prezenční výuce 20 dětí.

Kritéria pro přijetí do ZŠ

  

Povinné přílohy žádosti
(lze vyplnit elektronicky):

Žádost o přijetí dítěte do ZŠ

Dotazník k přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ

Kopie rodného listu

  

 

Dokumenty k žádosti o odklad:

Žádost o odklad (lze vyplnit elektronicky)

Doporučení školského poradenského zařízení

Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

  

 

V přípravě na vstup do školy Vám může pomoci tato příručka

Kdy je dítě zralé pro vstup do MŠ?

O škole

Prohlédněte si naše akce a školu

Go to top