Součástí školy je mateřská škola Světýlko se dvěma třídami:

- Sluníčka 3–5 let
- Světlušky 4–7 let

Provoz mateřské školy: 7:00–16:30 hod.

V mateřské škole nabízíme:

  • předškolní vzdělávání postavené na křesťanských hodnotách
  • všestranný rozvoj dítěte
  • příjemné a podnětné prostředí
  • spolupráce rodiny a školy
  • cílená předškolní příprava
  • logopedická prevence
  • angličtina
  • plavání
  • keramika

Den otevřených dveří v MŠ proběhne v pátek 13. 4. 2018 od 15,30 do 17,00.

Zápis do MŠ se koná ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 15,15 do 17,00.

Můžete pomoci

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Kdo se stará o Vaše děti?

Budova MŠ

Budova MŠ

Prohlédněte si naši školu

Go to top