Poslední dubnový den byla naplánována terénní výuka. Čtvrťáci navštívili policii (samozřejmě v podobě exkurze), páťáci se byli podívat na záchranku na letišti, šesťáci prolezli Ještěd a okolí, sedmáci si prošli zážitkovou aktivitou v Severočeském muzeu o osudech německých šlechtických rodů na Liberecku, osmáci putovali po stopách Karoliny Světlé a deváťáci obdivovali Muzeum Českého ráje v Turnově.

Zpráva z terénní výuky šesťáků: 

Šesťáci šli od Výpřeže na Ještěd, kde měli delší pauzu. Na Ještědu plnili různé úkoly ke zjištění, např. kolik stojí jedna noc v hotelu či kdo vlastně Ještěd postavil. Cesta zpátky vedla směrem do Horního Hanychova, kde jsme se rozloučili u tramvaje.

(Jáchym Novák)

Zpráva z terénní výuky deváťáků: 

S devátou třídou jsme navštívili Muzeum Českého ráje v Turnově. Zaměřili jsme se hlavně na expozici Geologie a mineralogie, protože obě vědy jsou letos součástí našeho učiva přírodopisu. Prohlédli jsme si modely geologických dějů, zajímavé exponáty minerálů či fosílií a sklepní místnosti věnované luminiscenci. Poté jsme si mohli vybrat ze široké nabídky dalších výstav, nejoblíbenější byly expozice Horolezectví nebo Klenotnice a výstava zlatníka a šperkaře Jiřího Urbana (kopie korunovačních klenot). (Magdaléna Nováková)

Go to top