Poslední terénní výuka školního roku se konala 24. 5. 2024. Každá ze tříd druhého stupně navštívila jiná místa. Tentokrát začneme od nejstarších:

Deváťáci obešli tři rozhledny Jizerských hor: Bramberk, Slovanku a Královku. Vyrazili jsme na ně z Lučan n. N. a naše cesta skončila v Bedřichově. Krásným výhledem jsme se pokochali z Bramberku a ze Slovanky. Výhled z Královky jsme si už nechali ujít. Od Bramberku nás honily bouřky, jedna z nich nás dostihla právě na Královce. Naštěstí už to bylo do Bedřichova kousek, stejně jsme docela promokli. Ale putování jsme si užili. (Magdaléna Nováková)

Osmáci se vydali též na rozhlednu. Vyšplhali na Císařský kámen.

Sedmáci zkoumali historii života podél vodních toků v centru Liberce (Harcovský potok, Lužická Nisa). Také navštívili IQ Landii.

Šesťáci objevovali prameny Ploučnice v Osečné, pak pokračovali k Jeřmanské skále.

Go to top