Součástí školy je mateřská škola Světýlko.

Interiér naší MŠ si můžete prohlédnout zde.

Mateřská škola má dvě třídy:

- Sluníčka 3–5 let
- Světlušky 4–7 let

Provoz mateřské školy: 6:45–16:30 hod.

V mateřské škole nabízíme:

  • předškolní vzdělávání postavené na křesťanských hodnotách
  • všestranný rozvoj dítěte během každého dne
  • příjemné a podnětné prostředí
  • spolupráce rodiny a školy
  • cílená předškolní příprava
  • logopedická prevence
  • angličtina (dle možností školy)
  • plavání
  • keramika

Spolupracujeme také se SVČ Narnie, které pořádá volnočasové kluby.

Níže uvedené informace o zápisu a dni otevřených dveří se týkají minulého školního roku. V tomto školním roce zatím vyčkáváme, jak se budou vyvíjet opatření proti šíření koronaviru. Děkujeme za pochopení.

POZOR - s ohledem na mimořádné opatření Vlády ČR byl zrušen den otevřených dveří v MŠ

Zápis do MŠ na rok 2020/2021 probíhá pouze distanční formou

Pro příjem žádostí o přijetí je stanoveno období: 4. 5. 2020 - 15. 5. 2020

Těšíme se na Vás!

Online brožura o škole

Zápis do 1. třídy

Kdy je dítě zralé pro vstup do MŠ?

Kdo se stará o Vaše děti?

Budova MŠ

Budova MŠ

Prohlédněte si naše akce a školu

Go to top