Součástí školy je mateřská škola Světýlko se dvěma třídami:

- Sluníčka 3–5 let
- Světlušky 4–7 let

Provoz mateřské školy: 6:45–16:30 hod.

V mateřské škole nabízíme:

  • předškolní vzdělávání postavené na křesťanských hodnotách
  • všestranný rozvoj dítěte
  • příjemné a podnětné prostředí
  • spolupráce rodiny a školy
  • cílená předškolní příprava
  • logopedická prevence
  • angličtina
  • plavání
  • keramika

Den otevřených dveří v MŠ proběhne ve čtvrtek 30. 4. 2020 od 15:30 do 17:00.

Zápis do MŠ se koná ve čtvrtek 14. 5. 2020 od 15:15 do 17:00.

Těšíme se na Vás!

Online brožura o škole

Kdo se stará o Vaše děti?

Budova MŠ

Budova MŠ

Prohlédněte si naše akce a školu

Go to top