Součástí školy je mateřská škola Světýlko.

Interiér naší MŠ si můžete prohlédnout zde.

Mateřská škola má dvě třídy:

- Sluníčka 3–5 let
- Světlušky 4–7 let

Provoz mateřské školy: 6:45–16:30 hod.

V mateřské škole nabízíme:

  • předškolní vzdělávání postavené na křesťanských hodnotách
  • všestranný rozvoj dítěte během každého dne
  • příjemné a podnětné prostředí
  • spolupráce rodiny a školy
  • cílená předškolní příprava
  • logopedická prevence
  • plavání
  • keramika (dle možností školy)

Spolupracujeme také se SVČ Narnie, které pořádá volnočasové kluby.

 

 

Online brožura o škole

Seznam přijatých dětí do MŠ – 2023/2024

Kdy je dítě zralé pro vstup do MŠ?

Kdo se stará o Vaše děti?

Budova MŠ

Budova MŠ

Prohlédněte si naše akce a školu

Go to top