Mateřská škola nabízí silné partnerství všem rodičům (věřícím i nevěřícím), kteří svým dětem chtějí poskytnout moderní vzdělání postavené na křesťanských hodnotách (více viz Profil školy) a ve výchově o tyto hodnoty sami usilují.

Den otevřených dveří proběhne dne 18. 4. 2024 od 15:30 do 17:00. Přijďte nás navštívit a seznámit se s učitelkami, prohlédnout si školku a na cokoliv se zeptat. Těšíme se na Vás!

Zápis do MŠ na rok 2024/2025 proběhne prezenčně 7. 5. 2024 od 15:30 do 17:00 v budově mateřské školy.

Níže naleznete informace o dokumentech, které je nutné k zápisu přinést. Součástí Žádosti o přijetí dítěte je také vyjádření lékaře. Toto je nutné donést přímo k zápisu.

Dokumenty v tištěné podobě si můžete vyzvednout přímo v MŠ při Dni otevřených dveří, případně po předchozí domluvě.

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zápisu již nyní, rádi Vám jej zodpovíme na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Interiér naší MŠ si můžete prohlédnout zde.

Často kladené otázky:

1. Nejsme věřící a nechodíme do žádné církve. Školka se nám ale líbí, s jejími hodnotami souhlasíme a o spolupráci stojíme. Můžeme přihlásit naše dítě naše dítě k zápisu? Jaká je šance na přijetí?

Ano, můžete. Zřizovatelem Křesťanské základní a mateřské školy J. A. Komenského je sice církev Jednota bratrská, ale škola i školka jsou otevřeny jak pro děti z křesťanských rodin, tak pro děti z rodin, které v Boha nevěří. Důležitá pro kvalitní spolupráci je vzájemná shoda v oblasti hodnot a přístupu.

Kritéria pro přijetí dítěte naleznete níže. Pokud o naši školu máte zájem, žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podejte i přesto, že můžete z kritérií pro přijetí nabýt dojmu, že je vaše dítě nenaplňuje.

2. Naše rodina nepochází z Růžodolu I, máme šanci na přijetí našeho dítěte? Jak máme postupovat?

Naše školka není spádovou školkou, nemáme tedy povinnost přijímat děti ze spádové oblasti. Kritéria pro přijetí naleznete níže. Pokud o naši školku máte zájem, žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podejte i přesto, že můžete z kritérií pro přijetí nabýt dojmu, že je vaše dítě nenaplňuje.

Přihlásíte své dítě k zápisu v uvedeném termínu (naleznete jej na plakátu či webových stránkách školy). Pokud si nejste jistí, že budete přijati do naší MŠ a nutně potřebujete školku, doporučujeme vám podat pro jistotu přihlášku i do vaší spádové školky. Přijaté děti, které budou v následujícím školním roce plnit povinné předškolní vzdělávání, nahlásí naše školka na oddělení školství Magistrátu Liberec. Pokud vaše dítě bylo přijato do naší MŠ a registrovali jste dítě také do jiné MŠ, oznamte tuto skutečnost ředitelce dané MŠ.

3. Jakým způsobem jsou ve vaší školce děti vedeny k náboženství, k víře?

Děti jsou seznamovány s křesťanskými hodnotami, které ilustrujeme na nejvýznamnějších příbězích Bible. Jednou týdně dětem jednoduchým a srozumitelným způsobem z Bible čteme nebo si s nimi vyprávíme podle obrázků. Chceme vést děti také k vděčnosti, proto společně říkáme děkovací básničku před jídlem. Den ve školce zahajujeme ranním kroužkem, ve kterém si povídáme, zpíváme apod. a také se děti, pokud chtějí, mohou pomodlit. Děti tak přirozeně načítají základní hodnoty, na nichž vyrostla naše společnost. 

4. Přijímáte do MŠ děti mladší tří let?

Preferujeme, aby děti, které do školky nastoupí, byly tříleté a starší. Máme za to, že děti mladší tří let nejsou na pobyt v mateřské škole fyzicky ani psychicky zralé. Bližší informace o našem pohledu na tuto otázku naleznete v této brožuře.

5. Pořádáte s dětmi mimoškolní akce, případně školku v přírodě?

Při všem, co v mateřské škole plánujeme, máme především na zřeteli potřeby dětí. Věříme, že děti, obzvláště ty nejmladší, potřebují řád a rituály, které jim dodávají pocit jistoty a bezpečí. Proto si z nepřeberné nabídky různých akcí pro školkové děti pečlivě vybíráme pouze ty, které pokládáme za vhodné, a pouze v minimálním množství. Těžištěm pro naši práci s dětmi je klidný, bezpečný a pohodový pobyt ve školce s nabídkou aktivit, které připravují učitelky.

S ohledem na věk dětí navštěvujeme vhodná divadelní představení. Předškoláci v průběhu celého školního roku jezdí na plavání. Také se mohou účastnit lyžařského kurzu. Před Vánoci se těšíme na společné akce s rodiči – např. vánoční zpívání, na jaře pořádáme Zahradní slavnost s rozloučením s budoucími školáky.

Školku v přírodě nepořádáme.

6. Mohou děti navštěvovat nějaké kroužky?

Naše školka spolupracuje se SVČ Narnie, které dle možností pro předškolní děti otevírá taneční klub Jojík a sportovní klub pro tatínky s dětmi Tatacvik.

7. Musíme platit školné, i když je dítě předškolák (povinné předškolní vzdělávání)?

Ano, v naší školce je stanoveno školné na 700,- Kč měsíčně. O letních prázdninách se školné neplatí.

Informace o školném a stravném:

Školné a stravné

Dokumenty k zápisu (lze vyplnit elektronicky):

Žádost o přijetí dítěte do MŠ (Součástí je vyjádření dětského lékaře.)

Dotazník k přijetí dítěte do MŠ

Přihláška ke stravování v MŠ

K zápisu také doneste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Děti budou potřebovat přezůvky.

Kritéria pro přijetí:

Kritéria pro přijetí do MŠ

Těšíme se na Vás a Vaše děti!

Seznam přijatých dětí do MŠ – 2023/2024

Kdy je dítě zralé pro vstup do MŠ?

Kdo se stará o Vaše děti?

Budova MŠ

Budova MŠ

Rekonstrukce zahrady MŠ - 2020

Go to top