30

30

30

30

Od roku 2018 plánujeme renovaci zahrady mateřské školy v přírodním charakteru. Hlavními přínosy přestavby bude:

 • Likvidace staré dlažby a zděného objektu
 • Vybudování mlatových cest po celé zahradě
 • Stavba venkovní učebny a skladu
 • Vybudování pískoviště a terénní modelace s vodním prvkem
 • Vznik centrální plochy
 • Vybudování záhonů a přírodních herních prvků
 • Vysázení dřevin a bylin

Se zemními pracemi se začne v březnu 2020. Celá zahrada s osázením bude hotová v květnu 2020.

   

Harmonogram přestavby:

 • 2018 - 2019:
  0. Plánování, žádost o grant, studie, konzultace, projekt, realizační firmy
 • leden 2020:
  1. Likvidace starých herních prvků
  2. Bourání domečku a staré dlažby
 • březen 2020:
  3. Zemní práce, zpevněné povrchy
 • duben 2020:
  4. Terénní modelace, herní prvky, venkovní učebna
 • květen 2020:
  5. Osázení dřevinami a bylinami

   

STUDIE ZAHRADY MŠ

PLÁN VENKOVNÍ UČEBNY

      

Sponzoři:

Děkujeme následujícím firmám a společnostem za sponzorský dar: 

 • MMTB za bourací práce.
 • Ještědská stavební společnost spol. s.r.o. za oblé žulové kameny.
 • Jednota bratrská za kmen stromu a ploché žulové kameny.

Obnova zahrady je realizována za finanční podpory 
Nadace proměny Karla Komárka (800 000 Kč).

    

Fotogalerie - přestavba zahrady krok za krokem

1. Rozloučení se zahradou

2. Bourání domečku

3. Cestičky, štěrk, kameny

4. Osazování kamenů, terénní modelace

5. Umisťování kmene a kamenů

6. Cesty a osázení

7. Štěpka a mlatový povrch

8. Budoucí vodní prvek

9. Venkovní učebna

10. kuchyňka

Kdy je dítě zralé pro vstup do MŠ?

O škole

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Můžete pomoci

Členství v asociacích

ACSI
ACSI

Prohlédněte si naše akce a školu

Go to top