Od roku 2018 probíhala renovace zahrady mateřské školy v přírodním charakteru. Byly provedeny tyto práce:

  • Likvidace staré dlažby a zděného objektu
  • Vybudování mlatových cest po celé zahradě
  • Stavba venkovní učebny a skladu
  • Vybudování pískoviště a terénní modelace s vodním prvkem
  • Vznik centrální plochy
  • Vybudování záhonů a přírodních herních prvků
  • Vysázení dřevin a bylin

Přestavba zahrady byla ukončena v roce 2020.

STUDIE ZAHRADY MŠ

PLÁN VENKOVNÍ UČEBNY

      

Sponzoři:

Děkujeme následujícím firmám a společnostem za sponzorský dar: 

  • MMTB za bourací práce.
  • Ještědská stavební společnost spol. s.r.o. za oblé žulové kameny.
  • Jednota bratrská za kmen stromu a ploché žulové kameny.

Obnova zahrady je realizována za finanční podpory 
Nadace proměny Karla Komárka (800 000 Kč).

    

Fotogalerie - přestavba zahrady krok za krokem

1. Rozloučení se zahradou

2. Bourání domečku

3. Cestičky, štěrk, kameny

4. Osazování kamenů, terénní modelace

5. Umisťování kmene a kamenů

6. Cesty a osázení

7. Štěpka a mlatový povrch

8. Budoucí vodní prvek

9. Venkovní učebna

10. kuchyňka

Seznam přijatých žáků do 1. třídy ZŠ - 2024/2025

Kdy je dítě zralé pro vstup do MŠ?

O škole

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Můžete pomoci

Členství v asociacích

ACSI
ACSI

Prohlédněte si naše akce a školu

Go to top