Škola nabízí silné partnerství věřícím i nevěřícím rodičům, kteří svým dětem chtějí poskytnout moderní vzdělání postavené na křesťanských hodnotách (více viz Profil školy) a ve výchově o tyto hodnoty sami usilují.

Informace o školném a stravném:

Školné a stravné 2019/2020

Termíny:

Den otevřených dveří: 30. 4. 2020 (15:30-17:00)

Zápis do MŠ: 14. 5. 2020 (15:15-17:00)

K zápisu: platný OP, rodný list dítěte, přezůvky

Prohlédněte si naše akce a školu

Go to top