Žáci 8. a 9. ročníku se jako každoročně zúčastnili školního kola soutěže Přírodovědný klokan, která je organizačně stejná jako Matematický klokan. Žáci řeší 24 úloh z přírodopisu, chemie, fyziky, zeměpisu a matematiky. Za správnou odpověď mohou získat 3, 4 nebo 5 bodů. Za špatnou odpověď se jim bod odečítá. Do soutěže vstupují s 24 body, nikdo nemůže získat záporné body. Do vyšších kol žáci nepostupují osobně, pouze se za školu odešlou výsledky 3 nejlepších řešitelů. Výsledky se pak porovnávají v rámci kraje a celé ČR.

Výsledky školního kola (max. 120 bodů):

1. Michal BĚLINA - 8. tř. (82 bodů)

2. Tereza MÜLLEROVÁ - 9. tř. (78)

3. Jan ČEJKA - 9. tř. (75)

Všem úspěšným gratulujeme.

Go to top