V pátek 5. dubna se konala další z matematických soutěží - Pythagoriáda, která je pořádána pro žáky 5. až 8. ročníku. Každý účastník řeší ve své kategorii pro daný ročník 15 úloh, za každou správně vyřešenou úlohu získává bod. Úspěšným řešitelem se stává každý soutěžící, který získá 10 a více bodů. Právě úspěšní řešitelé mohou postoupit do okresního kola, bodovou hranici pro postup určuje okresní komise na základě výsledků školních kol.
Výsledky školního kola (úspěšní řešitelé jsou zvýrazněni):

 kategorie  5. ročník  6. ročník  7. ročník  8. ročník

 počet účastníků

 školního kola

 13 12  4 9
 1.

 Marie Kasalová (8)

 Kryštof Pospíšil (12) 

  Štěpán Kakeš (9)

 Kryštof Michel (9)

 Matyáš Pacholek (9)

  Jan Čejka (12)

 2.

 Adéla Priščáková (7) 

 David Brejcha (10)

 Matěj Duda (10)

 

  Samuel Just (11)

 Adam Kakeš (11)

 3.

 Ondřej Votrubec (4)

 

 

 

         

 Tereza Müllerová (10)

 František Borisjuk (10)

Go to top