Začátkem února se konala další z matematických soutěží - Pythagoriáda, která je pořádána pro žáky 5. až 8. ročníku. Každý účastník řeší ve své kategorii pro daný ročník 15 úloh, za každou správně vyřešenou úlohu získává bod. Úspěšným řešitelem se stává každý soutěžící, který získá 10 a více bodů. Právě úspěšní řešitelé mohou postoupit do okresního kola, bodovou hranici pro postup určuje okresní komise na základě výsledků školních kol.
Výsledky školního kola (úspěšní řešitelé jsou zvýrazněni):

 kategorie  5. ročník  6. ročník  7. ročník  8. ročník

 počet účastníků

 školního kola

 3  8  8  0
 1.

 Jiří Bernat

 (12)

 Jan Čejka

 (13)

 Karol Ježík

 (8)

 
 2.

 Daniel Mašín

 (10)

 Filip Daškov

 Adam Kakeš

 (10)

 

 Věra Bělinová

 (5)

 
 3.

 Štěpán Kakeš

 (9)

 Jan Prokeš

 (4)

 

Go to top