V naší škole proběhlo školní kolo recitační přehlídky již 19. 2., skvělé recitátory jsme odměnili. Několik z nich postoupilo a recitovalo na okresním kole ve Větrníku 10.  a  11. 3. 2016.

Ocenění postupové recitační přehlídky – školní kolo:

0. kategorie – MŠ a 1. třída:

Jan Richtr – za krásně přednesenou a provzdušněnou básničku Vzduch – postupuje do okresního kola v DDM Větrník

Lukáš Záhon – za vtipnou myší báseň – ocenění žákovské poroty

1. kategorie – 2. a 3. třída

Veronika Hrachová  - za výbornou výslovnost, pochvala poroty, postup do okresního kola v DDM Větrník

Matouš Just – za krásně vypravovanou báseň – náhradník do okresního kola

2. kategorie – 4. a 5. třída

Samuel Just – za přesvědčivou výzvu k hostině – postup do okresního kola

Tereza Müllerová – za skvělou komunikaci s publikem – náhradník do okresního kola

3. kategorie – 6. a 7. třída

Jan Prokeš – ocenění žákovské poroty

4. kategorie – 8. a 9. ročník

Marie Veselá – za výborně pronesenou báseň – postup do okresního kola

David Šuk – pochvala od poroty

Alice Bohdálková – za dramaticky vykreslený příběh – náhradník do okresního kola, ocenění žákovské poroty

Okresní kolo v DDM Větrník – březen 2016

Za kategorii nejmenších recitoval Honzík Richtr – 1. třída a byl oceněn porotou. Odnesl si i knižní odměnu. Z Větrníku odcházela za 4. kategorii s oceněním i Maruška Veselá z 8. ročníku, postoupila do krajského kola recitační přehlídky a my jí velice gratulujeme.

(Ema Plichtová)

Go to top