Škola nabízí silné partnerství věřícím i nevěřícím rodičům, kteří svým dětem chtějí poskytnout moderní vzdělání postavené na křesťanských hodnotách (více viz Profil školy) a ve výchově o tyto hodnoty sami usilují.

Pokud budete žádat o odklad, je nutné žádost opatřit příslušnými přílohami: doporučující posouzení 1. příslušného školského poradenského zařízení a 2. odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Informace o školném a stravném:

Školné a stravné 2019/2020

Termíny:

Den otevřených dveří (budova 1. stupně): 19. 3. 2020 (15:00-16:30)

Zápis do 1. ročníku ZŠ: 3. 4. 2020 (14:30-17:00)

K zápisu: platný OP zákonného zástupce, rodný list dítěte, přezůvky pro dítě

Prohlédněte si naše akce a školu

Go to top