Vážení rodiče,

jako učitel často zjišťuji, že rodiče žáků nevědí, co jejich ratolest na internetu provádí.

Netuší:

- kdy a jak často tam je
- co tam dělá a co sleduje
- s kým komunikuje
- jakým jazykem komunikuje
- co posílá ostatním
- zda-li vede či nevede videohorovy
- zda-li poskytuje své fotografie apod.
- a dokonce ani netuší, na kolika "sociálních" sítích dítě funguje

V jiných případech jako rodiče žijeme v naivitě, že je vše v pořádku, v neznalosti a tím pádem i v neodpovědnosti.

Problém je také v tom, že dětský mozek se stále vyvíjí a jeho vývoj bývá dokončen okolo 20. roku jejich života. Děti také neumí dobře rozeznávat mezi skutečnou realitou a virtuální realitou.

To je alarmující a já bych chtěl všechny rodiče poprosit o přečtení tří odborných článků, osmi bodů a dalších odkazů níže.

 

 

Dovolte mi uvést citace zákona:

Rodičovská odpovědnost je soubor povinností a práv rodičů vůči dětem. Jde o povinnosti a práva rodičů spočívající v péči o dítě, zejména v péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj...

Rodičovská odpovědnost vzniká narozením dítěte a zaniká nabytím jeho plné svéprávnosti...

(zdroj: mpsv.cz)

Kdo, byť i z nedbalosti, ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj dítěte tím, že
a) svádí ho k zahálčivému nebo nemravnému životu,
b) umožní mu vést zahálčivý nebo nemravný život,
c) umožní mu opatřovat pro sebe nebo pro jiného prostředky trestnou činností nebo jiným zavrženíhodným způsobem, nebo
d) závažným způsobem poruší svou povinnost o ně pečovat nebo jinou svou důležitou povinnost vyplývající z rodičovské zodpovědnosti,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(zdroj: zakony.centrum.cz)

Mé doporučení ohledně elektroniky a internetu u vašich dětí:

Dětem cca do 12 let skutečně nepatří trvale (a bez kontroly) do rukou dotyková zařízení typu smartphone / tablet / phablet. Proč? Protože se nejedná o pouhý telefon na telefonování, ale malé zařízení, které nahrazuje stolní nebo přenosný počítač (notebook). Pokud s dítětem potřebujete komunikovat, stačí tlačítkový telefon bez wi-fi. Že se dítě bude cítit odstrčené nebo ne "in"? Kupte mu ten nejkvalitnější, odolný, krásný, který nikdo nemá. Pokud trváte na smartphonu, je to obrovská chyba, nicméně zde jsou návody, jak mít nad časem dítěte kontrolu:

1) Dítě do 18 let by nemělo mít přístup k internetu neomezeně (viz. výše uvedené zákony), ale na příděl pod stanovenými pravidly. Lze nastavit wi-fi router pro konkrétní zařízení (dle tzv. MAC adres) nebo nechat dítě, ať si zažádá o přístup na wi-fi, když potřebuje, heslo naťukají rodiče a po domluveném času se dítě odhlásí a zvolí možnost "zapomenout síť". Tím dítě ztrácí možnost automatického přihlášení do wi-fi sítě příště. Další možnost je vytvořit duální wi-fi síť, která bude "vysílat" jen v určený čas nebo se bude v routeru manuálně zapínat a vypínat rodičem.

2) Svět je plný wi-fi sítí (v obchodech, v budovách kroužků, v ZUŠ, v hromadných dopravních prostředcích) apod. Nežijme v iluzi, že tam nejsou děti na internetu. Jsou. A z důvodu výše uvedených zákonů bychom jako rodiče o tom měli mít přehled.

3) I dovolený čas na internetu, ale i nedovolený ad 2) by měli rodiče monitorovat (viz. výše uvedené zákony). Dítě také nepustíte do cizího davu tisíce lidí na náměstí, ať se baví s kým chce, baví se jazykem, jakým chce, dává fotografie, komu chce, točí video a dává je, komu chce. A internet je plný statisíců lidí a milionů nástrah. Doporučuji aplikaci SCREEN TIME, která umožňuje vidět časy strávené nad zařízením a nad konkrétními aplikacemi.

4) Víte, že si děti dávají budík, aby v noci mohly spolu (nebo s někým?) na internetu komunikovat? Doporučení: chytré telefony a tablety, ať odevzdávají večer na místo, kam si nemohou sami dojít a vzít si je zpět. To, že do dětského pokoje nepatří počítač, notebook, televize či herní konzole, to je již jiná otázka. Všechna tato zařízení totiž mohou obvykle přistupovat na internet.

5) Do smartphonů a podobných zařízení máte jako rodiče právo nahlížet. Taktéž do aplikací, které děti používají. Soud dá za pravdu vám, kdyby děti vyvíjely odpor či bojovaly proti vám, protože vy jste odpovědní za jejich mravní vývoj do jejich plnoletosti, tudíž do 18 let.

Zde je přehled aplikací a sociálních sítí, který děti nejčastěji používají: Youtube, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, WhatsApp, Viber, Skype a další. Dále monitorujte historii hledání a prohlížení ve webovém prohlížeči a i běžné SMS či MMS. Doporučuji to dělat neplánovaně a náhodně (ale pravidelně) kvůli cílenému mazání historie dítětem.

6) Víte, že v roce 2011 8% z 9353 respondentů ve věku 11 až 17 let umístilo na internet své sexuální materiály?

(zdroj eurozpravy.cz)

Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo,
a) které zobrazuje nebo jinak využívá dítě,
b) v němž se zobrazuje násílí či neúcta k člověku, nebo
c) které zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se zvířetem,
anebo kdo kořistí z takového pornografického díla,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(zdroj zakony.kurzy.cz)

Máte 100% jistotu, že se to netýká vašeho dítěte?

Rozšiřování dětské pornografie je i poslání či přeposlání "nevinné" fotografie či videa svému příteli / přítelkyni (ale samozřejmě i kamarádce / kamarádovi / známému nebo i cizímu člověku). Problém může také nastat, když se daný pár rozejde a naštvaný partner může fotografii či video z pomsty rozšířit.

7) Elektronická komunikace je též závadná v tom, že velmi svádí k používání vulgárních výrazů, přijímání a rozšiřování cynického pohledu na svět a obecně získání otupělosti vůči jakýmkoli dobrým hodnotám v životě dítěte.

8) V neposlední řadě je zde reálné riziko komunikace s neznámým člověkem, ať s pravdivou nebo falešnou identitou.

I v dnešním světě stále platí stará pravda vyjádřená v Bibli:

"Neklamte se: špatná společnost kazí dobré mravy!" - 1. Korintským 15

Předcházejme těmto tragédiím a mějme do mobilů, aplikací a sociálních sítí našich dětí svobodný přístup!

Vřele doporučuji knihu německého psychiatra Manfreda Spitzera Digitální demence.

Dále:
 
 
 
 

Taktéž nabízím konzultace ohledně pomoci se zabezpečením vaší domácí wi-fi sítě, smartphonu či pc.

 

Petr Michal, učitel Informatiky v 5. až 9. třídě, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., it.sjak.cz
(za laskavé pomoci lektora společnosti Maják o. p. s. Mgr. Jana Molnára a ředitele naší školy)

 

 

Go to top