Na konci října se konala druhá terénní výuka v tomto školním roce. Páťáci vyrazili do lesoparku ve Vratislavicích nad Nisou. Šesťáci objevovali Dračí vrch a okolí. Sedmáci se vzdělávali v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci and Nisou. Osmáci prošli Prosečský hřeben a deváťáci poznávali krásy Jizerskohorských bučin.

Z deváté třídy máme podrobnější zprávu, co tam dělali:

Devítka se během terénní výuky pustila do objevování rezervace Jizerskohorské bučiny, která se nedávno stala přírodní památkou UNESCO. Z vlakového nádraží v Oldřichově v Hájích jsme vystoupali do Oldřichovského sedla, odtud po Viničné cestě až ke známé skále Viničná plotna, dále na Farskou louku, kde jsme si krátce odpočinuli. Pokračovali jsme po staré poutní cestě až do Hejnic. Cestou jsme se zaměřili nejen na unikátní bukový les, který se nám na svazích Jizerských hor zachoval a je chráněn jako národní přírodní rezervace i památka UNESCO, ale dozvěděli jsme se něco málo o geologii Jizerských hor, o systému opevnění v místních horách, o pomníčcích Jiz. hor a také o Hejnicích. Tentokrát nám učebnicí byla sama krajina, kterou jsme procházeli a místa, kterých jsme se mohli dotknout. (Magdaléna Nováková)

Go to top