Den před státním svátkem žáci tříd budovy druhého stupně (4.-9. třída) měli terénní výuku. Páťáci navštívili zoo. Šesťáci objevovali lesní svět v Harcově. Osmáci procházeli okolí Ještědu a deváťáci se vydali na Sychrov.

Zde máte podrobnější popis akce čtvrťáků a sedmáků, abyste si mohli představit, jak to vypadá:

27. září vyrazili čtvrťáci v rámci terénní výuky na vlastivědnou procházku Libercem. Zastavili se u Kostela sv. Kříže, Valdštejnských domků a kostela sv. Antonína Velikého na Sokolovském náměstí. Vrcholem byla návštěva libereckého podzemí. Cestou zpět do školy se zastavili u ZUŠ. K jejich překvapení jim pan zástupce ředitele nečekaně nabídl, že je touto krásnou budovou provede. Taková nabídka se samozřejmě neodmítá a tak žáci mohli nahlédnout do učeben a koncertních sálů. Dozvěděli se také, co je to fundus neboli divadelní sklad a mohli do něj nahlédnout. Prohlídka ZUŠ byla krásnou tečkou naší vlastivědné procházky.

Minulou středu jsme se, my sedmáci, vydali do botanické zahrady. Sraz jsme měli u radnice, takže nás čekala příjemná procházka. Před branou do botanické zahrady jsme byli vybaveni pracovními listy. S plněním úkolů i průzkumem botanky jsme začali u akvárií. Zde mnohé z nás zaujala místní fauna i flóra – a také to, že zrovna probíhalo krmení. Poté jsme si prošli jednotlivé pavilony, ve kterých byly rostliny typické pro danou oblast (prales, Austrálie,...). Práci jsme zakončili kreslením lastur, které jsou zde vystaveny. Před odchodem jsme si mohli prohlédnout i venkovní sekci a pavilon s lekníny. 

 

Go to top