Dne 31. ledna jsme se na dvě hodiny stali sběrateli knih a vydali se do naší školní knihovny Pod střechou. Tam už nás čekala paní učitelka Kádnerová, která byla světoznámým, váženým a velmi znalým sběratelem knih.

Podle lístečků rozmístěných v knihovně jsme se rozdělili do sběratelských týmů a dle indicií obdržených v obálkách jsme se vydali na cestu k objevu dané popsané knihy. Někdo tu svoji našel rychleji, někdo potřeboval ještě nějaké návodné informace, každý tým však tu svoji knihu nakonec objevil. Ke každé knize jsme dostali úkol, na co se v knize zaměřit, jaký kousek si asi přečíst, a tím zjistit odpověď na zadanou otázku. Dali jsme se tedy společnými silami "do díla".

Pak jsme se přesunuli alespoň v naší představivosti na konferenci známých sběratelů knih a každý tým měl svoji objevenou knihu představit ostatním a sdělit, co je na knize zaujalo nebo překvapilo, čím by mohla lákat ostatní a o čem kniha asi je. V rámci konference jsme se pak přesunuli ke knížkám, které nás něčím zaujaly.

Na konci naší sběratelské cesty jsme ještě využili chvíli času a nakoukli do dalších zajímavých knih. Několik z nás si dnes z knihovny odnáší rovnou i nově zapůjčenou knihu.

(5. třída)

Go to top