V rámci primární prevence jsme ve spolupráci s Maják o.p.s. v roce 2022 uspořádali 13 preventivních programů, jichž se zúčastnilo 212 žáků naší školy.

Programy jsou zaměřeny na prevenci rizikového chování a současně posilují dobré klima třídy.

Škola si velmi váží spolupráce s organizací Maják o.p.s.

Tyto programy byly podpořeny z rozpočtu Libereckého kraje.

Děkujeme!

Go to top