V pátek 30. 9. vyrazily třídy 4. až 9. ročníku na první terénní výuku:

Čtvrťáci vyrazili do ulic Liberce na vlastivědnou vycházku. Zjistili mnoho zajímavostí o budovách a pamětihodnostech v okolí školy. Třeba proč nedaleko školy stojí morový sloup, která stavba má svůj vzor v Hejnicích nebo proč je na budově knihovny nápis v hebrejštině. Výuku jsme zakončili exkurzí liberecké radnice. Ti, kterým se netočila hlava z výšky, vystoupali až na její vrchol a prohlédli si naše město pěkně z výšky.
(Jana Michalová)

Pátá třída se setkala s leteckými záchranáři, šesťáci prozkoumali Harcov a sedmáci bádali v Osečné.

Osmička se vydala zkoumat vodní díla Jizerských hor, konkrétně přehradu Bedřichov a další vodní stavby k ní příslušné. Ze sedla Maliníku jsme nejprve došli k vodnímu zámku (změna přivaděče vody s volnou hladinou na tlakový přivaděč směřující k vodní elektrárně v Rudolfově), poté jsme se vydali podél uvedeného přivaděče vody tzv. kanálu až k přehradě na Černé Nise. Také jsme zkoumali dva jizerskohorské pomníčky, jeden z nich jsme ale nenašli. Z přehrady jsme sestoupali do Rudolfova k elektrárně. To už na nás svítilo sluníčko, náramně jsme si to venku užili a snad si napříště vzpomeneme, jak se v těch místech krásně snoubí příroda s užitečným lidským dílem.
(Magdaléna Nováková)

Deváťáci navštívili Technické muzeum, kde absolvovali komentovanou prohlídku tamních expozic. Kromě českých a zahraničních automobilů jsme viděli i kola, letadla, sbírku autíček - angličáků a také exponáty z průmyslové historie Liberce. Dozvěděli jsme se například, že automobil T. G. Masaryka měl hodnotu rodinného domu v Praze, že v Liberci byla Vyšší odborná škola leteckých mechaniků nebo že do druhé světové války se v Čechách jezdilo na levé straně vozovky. Byl to určitě zajímavý a inspirativní zážitek. 
(Štěpán Horáček)

 

 

 

Go to top