První dva červnové tělocviky strávili páťáci na lezecké stěně Šutr, kde si mohli vyzkoušet svoje dovednosti nabyté na školní stěně. Lezlo se s nadšením i na hranici svých limitů, kterou někteří i úspěšně překonali. Při druhé návštěvě se pak žáci naučili navazovat se na lano tzv. osmičkovým uzlem a někteří se pod dohledem s velkou chutí i vzájemně jistili. (Štěpán Horáček)

Go to top