V pátek 22. 4. vyrazily třídy druhého stupně na první jarní terénní výuku:

Šesťáci navštívili nejstarší botanickou zahradu v ČR - tu naši libereckou.

Třídy 7.-9. měly terénní výuku alespoň částečně zaměřenou k 30. výročí vzniku naší školy.

Sedmáci navštívili budovy (jen zvnějšku), ve kterých dříve sídlila naše škola (na Ruprechtické a Srbské ulici). Mezitím si prošli geostezku o žule. Zavedla je od Severočeského muzea, přes park v Lidových sadech, kolem Technické univerzity až k přehradě.

Osmáci se vydali do Hejnic prohlédnout si Střední školu Jana Blahoslava. Zde také měli uskutečnit rozhovor s bývalým panem ředitelem naší školy, Tomášem Vágnerem.

Devítka vyrazila do Chrastavy za naší bývalou paní ředitelkou Danielou Coufalovou. Pobesedovali s ní a vyptali se, jak to tenkrát bylo, když škola vznikala a začínala.

Rozhovory se všemi řediteli naší školy naleznete v almanachu, který vyjde u příležitosti 30 let školy. (Magdaléna Nováková)

Go to top