Ve čtvrtek 31. 3. 2022 navštívil 6. a 9. třídu v hodinách anglického jazyka pan Jiří Voborský, český rodák, který posledních 30 let žije a pracuje v USA. Svým poutavým vyprávěním vtáhl žáky postupně do anglické konverzace. Žáci kromě zajímavých informací ze života tohoto bývalého baletního tanečníka měli možnost ptát i na věci, které je zajímaly. Probrali jsme tak od zeměpisných reálií státu Mississippi, přes typy aut, různé druhy středních škol, gramatické jevy, současnou americkou společnost až po vztah pana Voborského k Bohu téměř všechno.
Děkujeme za návštěvu! (Jakub Pabián)

Go to top