V rámci vlastivědy se páťáci dozvěděli něco o životě a díle Jana Amose Komenského. Jaké to je, vytvářet učebnici pro děti tak, aby se z ní rády a dobře učily, si páťáci mohli vyzkoušet sami. Jejich úkolem bylo vytvořit podle zásad Komenského jednu stránku učebnice. Co myslíte, byl by Učitel národů spokojený? (Jana Michalová)

Go to top