Ve středu 7. 6. obhajovali žáci devátého ročníku své absolventské práce. Celoroční píli dokázali zúročit a všichni prezentující nasadili laťku pěkně vysoko. Během obhajob jsme byli seznámeni s tématy ledního hokeje či hasičského sportu, s historií šperků, zjistili jsme, jak funguje Poslanecká sněmovna nebo jak probíhá řecko-římský zápas, objevili jsme myšlenky Jana Blahoslava a porovnali životní podmínky vybraných afrických zvířat v jejich přirozeném prostředí a v ZOO. Žáci osmého ročníku měli možnost vidět své ostřílené kolegy a inspirovat se pro příští rok, kdy budou vzorem ostatním oni.

(Michaela Havranová)

Go to top