I přes nepřízeň počasí vyrazili páťáci 18. 5. 2021 na terénní výuku k farmě zvířat, kde viděli nejen ovce, kozy, slepice, husy a kachny, ale i osla, skot nebo pštrosa emu. Cestou plnili úkoly, luštili křížovky a hádanky, dozvěděli se spoustu informací o jarních rostlinách, o hmyzu i zvířatech z farmy. Nakonec si vylosovali odměny a už nyní se těší na další společnou třídní akci. (Iva Kny Havranová)

Go to top