Již v září začaly čtvrťákům praktické lekce dopravní výchovy. Na první lekci jim pan lektor ukázal povinné vybavení jízdního kola a výbavu cyklisty. Naučili se některé dopravní značky, ale nejvíce si užili čas na dopravním hřišti, kde trénovali jízdu na kole a chování cyklisty na silnicích. Lekcí dopravní výchovy je celkem pět. Při posledním setkání budou žáci plnit testy teoretických znalostí a musí prokázat praktické jízdní schopnosti, aby mohli nakonec svého celoročního snažení získat průkaz cyklisty. (Iva Kny Havranová)

Go to top