Během terénní výuky – dne 26. 9. 2019 navštívili čtvrťáci libereckou radnici. Cestou se dozvěděli spoustu zajímavých informací o dalších památkách města Liberce a vystoupali i na věž, ze které si mohli své město prohlédnout z výšky. Na zpáteční cestě děti v týmech plnily různé úkoly, řešily hádanky, luštily křížovky a celou akci zakončily výběrem odměn dle dosažených výsledků svého snažení. (Iva Kny Havranová)

S žáky šestého ročníku jsme vyrazili na lesní naučnou stezku do Harcova. Během cesty jsme se dozvěděli zajímavé informace o složení lesů, hospodaření se dřevem nebo zvířatech žijících v lesích. Po cestě nás lákaly ke sběru všudypřítomné houby a tak jsme na zpáteční cestě museli notně přidat do kroku. Díky krásnému počasí jsme ale měli dobrý výukový čas i čas na prohlubování vztahů. (Štěpán Horáček)

S žáky 7. třídy jsme navštívili malé městečko Osečná a její okolí. V rámci naučné stezky jsme se vydali k pramenům řeky Ploučnice. Podívali jsme se k Jenišovskému rybníku i ke zdejšímu mlýnu. Seznámili jsme se s živočichy i rostlinami zdejší lokality. Zvláště nás zaujaly vstavačovité rostliny - místní orchideje. Informace o rostoucích druzích hub jsme doplnili sběrem vlastních exemplářů - kotrčů a kozáků. Naši pracovní náladu povzbudilo příjemné slunečné počasí. (Erika Pospíšilová)

Na terénní výuku jsme s osmáky vyrazili na Terasy Ještědu. Autobusem jsme vyjeli na Výpřež, kde jsme se dozvěděli důvod názvu. Poté jsme pokračovali po naučné stezce na Kamenná vrata, Červenou skálu (svačina s odpočinkem), dále pak po cestě směřující na Pláně přes nádherné výhledy do kraje. Pod námi se rozkládal kraj Karolíny Světlé. Na pláních jsme si hráli s letadýlkem a autíčkem (dřevěné hračky v přírodě). Okolo Panského lomu se zastávkou v něm jsme zamířili na tramvaj a poté domů. Ve středu déšť, v pátek déšť a dnes modro. Největší radost měla paní učitelka Oliveriusová z dvou kilogramů hub. (Ivo Novák)

Deváťáci se vypravili vlakem do Hejnic a dále přes Libverdské vyhlídky na Obří sud a do Lázní Libverda. Každý žák si připravil příspěvek na dané téma (minerální prameny, šlechtické rody na frýdlantském panství, historie Lázní Libverda apod.), který nám na daném stanovišti přednesl. K dobré náladě přispělo příjemné počasí a nádherné výhledy na počínající podzim v Jizerských horách. (Magdaléna Nováková)

Go to top