Ve čtvrtek 13. 6. jsme s žáky devátého ročníku ve třídě přivítali odborníka v oblasti polymerů, který nám během dvouhodinové prezentace představil mnoho typů polymerů, které se používají v automobilovém průmyslu, řekl nám něco k výrobě těchto materiálů, vlastnostem a také se zmínil o dopadu současného používání plastů ve velkém měřítku na životní prostředí. (Štěpán Horáček)

Go to top