V sobotu 23. 2. se konal v sále školy Společenský večer devátého ročníku, který uspořádali a s pomocí našich kolegů z SVČ Narnie také zorganizovali sami žáci devátého ročníku. Během celého podzimu a zimy připravovali program, plánovali občerstvení, tombolu, překvapení pro učitele aj. Kromě pěkného společného času s učiteli a rodiči na akci se tak mohli během příprav více poznat a prohloubit vztahy ve třídě. Akce se vydařila na jedničku a všichni asi budeme ještě dlouho vzpomínat na příjemný společný čas, nadšené žáky a uvolněnou atmosféru. (Štěpán Horáček)

Go to top