Ve středu 5. prosince navštívil 1., 2. a 3. třídu Mikuláš s andělem. Společně provedli „nebeskou inspekci“ ve všech třech třídách. Pilné žáky pochválili a kde bylo potřeba, s mírným pokáráním povzbudili k lepší práci. (Martina Stefanová)

Go to top