Jak jsme si tento týden užívali v jednotlivých třídách:

V pátek 15. 06. 2018 nás v rámci projektu Česko čte dětem navštívil pan Badalec, uznávaný ilustrátor a tvůrce papírových vystřihovánek modelů do časopisů ABC, s besedou zaměřenou především na dobrodružnou literaturu J. Verna. Děti čtvrtého a pátého ročníku zhlédly video o celoživotní práci a úspěších pana Badalce - o muzeu papírových modelů, o knihách J. Verna, které spoluilustroval a dalších. Vyslechly úryvky z klasického a moderního překladu knihy Dva roky prázdnin a prohlédly si vystřihovánky modelů neznámějších vynálezů J. Verna. Po besedě ještě měly vzácnou příležitost využít autogramiády a požádat pana Badalce o podpis s věnováním. (Iva Kny Havranová)
V rámci akce Celé Česko čte dětem nás na prvním stupni navštívila Ester Brožová - autorka písně pro naši školu Budem poznávat svět. S dětmi od první do třetí třídy strávila moc milé tři hodiny. Představila nám tři krásné knížky, popovídala si s námi o tom, co a jak rády děti čtou, dokonce nám i zahrála a zazpívala svou písničku, ke které se děti rády přidaly. Ochotně také odpovídala na dětské dotazy o svém dětství a z doneseným knih nám přečetla. Knihy Kvak a Žbluňk Arnolda Lobela, Letopisy Narnie C. S. Lewise i Boj o ostrov Arthura Ransomea děti zaujaly, že při čtení ani nedutaly. Můžete to s těmito knihami také někdy zkusit. (Ráchel Klasová)

Go to top