Dne 22. 3. 2018 navštívili žáci 4. ročníku již třetí lekci dopravní výchovy, která byla vzhledem k mrazivému počasí teoretická. S lektorem dopravní výchovy Luďkem Svobodou si děti zopakovaly povinné a doporučené vybavení jízdního kola i cyklisty a řešily různé dopravní situace na křižovatkách. Nakonec si žáci společně s lektorem osvětlili i otázky z dopravních testů, jejichž splnění je nutné k získání průkazu cyklisty. Za úkol dostaly děti procvičovat testové otázky i na webových stránkách BESIPu, aby nakonec všechny v testech, které proběhnou v červnu, uspěly. (Iva Kny Havranová)

Go to top