Dne 22. 02. 2018 navštívili žáci 4. ročníku Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci a její interaktivní program s názvem Průvodce po Liberci a okolí. V první části programu byli žáci rozděleni do skupin, z nichž každá připravila pro své spolužáky informace o různých pamětihodnostech a zajímavostech města Liberce. Děti vypracovávaly připravené pracovní listy pomocí jednoduchých textů (zpracovaných podle knihy Marka Řeháčka - Liberec: průvodce po městě a okolí). Ve druhé části programu děti seznamovaly své spolužáky s jednotlivými památkami dle svého pracovního listu za pomocí prezentace a lektora Z. Rakušana. Zjistili jsme, že je v našem městě ještě spousta míst, která stojí za naši návštěvu. Možná téma další terénní výuky … (Iva Kny Havranová)

Go to top