V lednu jsme s páťáky navštívili opět Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci. Tentokrát však nešlo o společné nahlédnutí do knih, ale o zajímavé fyzikální pokusy. Žasli jsme nad různými klamy a více či méně pochopitelnými úkazy. Vše jsme si mohli sami ověřit a vyzkoušet a především všem záhadám přijít na kloub. Kdo chtěl, zažil nejen legraci, ale i procvičil  mozkové závity a poodhalil některá tajemství fyziky. (Jana Michalová)

Go to top