Vyprávěj mi o svých předcích. Tak se jmenuje projekt pátého ročníku, který tvoříme v návaznosti na učivo vlastivědy. Děti spolu se svými rodinami pátraly v rodinných pamětech po jménech, povoláních, bydlištích a daších zajímavostech o svých předcích, kteří žili v období první republiky. Kromě informací se nám ve škole sešlo i mnoho dochovaných dokumentů a předmětů z této doby - např. šperky, hodinky, paraple, sešívačka pana továrníka, fotografie, váza, nádobí, kabelka apod. Již teď se těšíme na druhé kolo projektu - Mí předci a druhá světová válka.

Za pátý ročník Jana Michalová

Go to top