V listopadu jsme s páťáky navštívili knihovnu v Liberci. Vyslechli jsme si velmi poutavé ukázky z knihy I. Březinové Útěk Kryšpína N. Snažili jsme se dramaticky vyjádřit  emoce, diskutovali jsme a hledali odpovědi na různé otázky, které kniha otevírá. Například: proč někteří ubližují slabším, jak se cítí lidé s handicapem, kdo jsou to hrdinové všedního dne nebo mohu i já být hrdinou? Kromě besedy, která nesla název "Už mě nechte být", se děti snažily naučit několik slov ve znakovém jazyce a na závěr měly možnost blíže se seznámit s prostředím knihovny či přímo rozšířit řady aktivních čtenářů. (za 5. r. Jana Michalová)

Go to top