V úterý 15. května jsme si připomněli konec druhé světové války uspořádáním besedy s pamětníkem války, panem Jelínkem.

Dozvěděli jsme se o pohnutém osudu jeho rodiny, o stěhování ze Sudet do vnitrozemí státu, o zážitcích spojených s transportem Židů do koncentračního tábora, o zážitcích s Němci během této doby, o Židech, jejich víře a jejich těžkém životě během války, o poválečném odsunu Němců z Liberce. Zajímavé povídání bylo zakončeno četnými dotazy ze stran dětí čtvrtého až devátého ročníku. (Štěpán Horáček)

                                                                                                      

Go to top