Ve čtvrtek 29. září navštívili školu Američanky ze státu Idaho, které v Čechách trávily tři měsíce na misijním pobytu v Jednotě bratrské. Vzácní hosté navštívili hodiny Anglického jazyka v 6. až 9. třídě a vyprávěli o svém domově a rodinách, o státě Idaho a také například o hledání paroží jelenů a losů, nebo o setkání s mědvěděm či chřestýšem. Povídání bylo moc zajímavé a při zpětném hodnocení se žáky jsme museli s potěšením konstatovat, že žáci (v závislosti na jazykové úrovni jednotlivých ročníků) vesměs velmi dobře Američankám rozuměli. (Štěpán Horáček)

Go to top