Žáci šesté třídy se v pátek 9.10. zúčastnili terénní výuky na naučné stezce Harcov. Na trase cca 8km se postupně dozvídali z informačních tabulí např. o složení lesa, živočiších, kteří žijí nebo žili v našich lesích nebo o způsobu kácení stromů. Kromě ne úplně příznivého počasí se akce vydařila, kuriozitou během výletu se stal nález velkého hřibu a několika dalších hub.   

Štěpán Horáček

Go to top