16. listopadu 2015 se konal 1. ročník dopravně-branné soutěže "O růžodolský medovník" Soutěžilo se ve dvou kategoriích: 4.-5., 6.-9. ročník ve čtyřčlenných smíšených družstvech. Vítězné družstvo z každé kategorie získalo jako cenu dort medovník, odtud název soutěže.

Každé družstvo absolvovalo na čas vyznačenou trasu lesem na "Cvičáku" v Ruprechticích. Během trasy odpovídali na otázky například z oblastí poskytování první pomoci, chování za mimořádných situací, jak si poradit v přírodě s mapou i bez ní apod. Na jednotlivých stanovištích také plnili praktické úkoly: první pomoc, přelanění, střelba, orientace v terénu, šifry a stavba stanu. Kromě soutěže byli účastníci vyškoleni záchrannou službou, jak poskytovat základní první pomoc, všichni si zkusili resuscitaci. Na závěr si každý mohl opéct něco dobrého u ohně či se jen tak ohřát.
Vítězem se stal v podstatě každý, kdo se s nadšením zúčastnil a dokončil všechny úkoly. Přesto ti nejlepší byli:

kategorie 4.-5. ročník

kategorie 6.-9. ročník

1.

Adam Kakeš, Anna Prokešová, Lukáš Večeřa, Anna Zítová

Ondřej Čejka, Anežka Plichtová, Jan Prokeš, Vendula Růžičková

2.

Alžběta Beranová, Jiří Bernat, Štěpán Kakeš, Anastázie Svobodníková

Alice Bohdálková, Lukáš Krchňák, Marek Pospíšil, Květa Martinová

3.

Filip Daškov, Samuel Just, Daniela Kinská, Dorothea Marková

Antonín Borisjuk, Karol Ježík, Klára Vágnerová, Eliška Votrubcová

Go to top