POSLÁNÍ ŠKOLY

Žádný strom nevydá dobré ovoce bez zdravých kořenů ve vhodné půdě. Stejné můžeme říci také o dětech: Potřebují zdravý rozvoj a k němu příznivé prostředí.

Vizí naší školy je připravovat žáky pro život. Ale jaký život a v jakém světě? Nastupující generace naší společnosti stojí proti řadě nástrah, k nimž patří nebývalý přístup k informacím, iluze snadného zisku či nízká odolnost vůči přirozeným nezdarům života. Naším cílem však je...

Milí rodiče, milé děti,
od začátku druhého pololetí naši školu posílil nový člen pedagogického sboru Mgr. Jan Molnár, který u nás ve škole zastává pozici školního metodika prevence. Rádi bychom vám naši posilu blíže představili, a tak jsme se za vás zeptali na několik otázek:

Co vlastně metodik v rámci školy dělá?
Mým hlavním úkolem je starat se o klima jednotlivých tříd, být tu nejen pro žáky, ale i třídní učitele. Především se snažím vést žáky k tomu, aby předcházeli problémům, a když už se nějaký objeví, tak ho včas podchytili a společně řešili. Samozřejmě je toho více, ale takto v kostce.

Pro koho je metodik k dispozici?
K dispozici jsem celým třídám i jednotlivým žákům. Jako metodik můžu v rámci některých hodin pracovat spolu se žáky na klimatu třídního kolektivu skrze různé preventivní aktivity. Také se mohu scházet na konzultace se žáky, kteří to potřebují, metodicky vést pedagogy či pomoci rodičům.

S jakou zkušeností jsi k nám přišel?
Již přes deset let pracuji v MAJÁKU o.p.s. v oblasti prevence, konkrétně preventivních programů na školách v Libereckém kraji. V posledních letech se má práce posunula a více se věnuji intervencím – tedy problémovým třídám v našem kraji – ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou. Pravidelně vedu aktivity na oddělení dětské psychiatrie, jsem členem Protidrogové komise Libereckého kraje a mou náplní je také vzdělávání pedagogů a poradenství pro rodiče.

V čem můžeš pomoci rodičům?
Rodičům mohu být k dispozici, pokud sami objeví, že se doma děje něco, s čím si neví rady, a případně se chtějí poradit, co s tím dál.

Seznam přijatých žáků do 1. třídy ZŠ - 2023/2024

Seznam přijatých dětí do MŠ – 2023/2024

Nová střední škola v Libereckém kraji!

Zřizovatel: Jednota bratrská

Co se to děje s moderními pohádkami?

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Go to top